Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Analiza wyników w grupach wyodrębnionych zgodnie z protokołem badania

(analiza PP, per protocol analysis)analiza wystąpienia punktów końcowych w grupach obejmujących osoby, które zostały poddane badanej interwencji (grupa eksperymentalna) i nie zostały poddane badanej interwencji (grupa kontrolna); (w takiej sytuacji wiarygodność wyników jest słabsza, ponieważ nie ma pewności co do wyjściowego podobieństwa porównywanych grup, zwłaszcza pod względem nieznanych czynników rokowniczych).