Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Komparator

– jakikolwiek eksperymentalny lub dopuszczony do obrotu produkt leczniczy lub placebo, stosowany w badaniu klinicznym jako substancja porównawcza (w grupie kontrolnej).