Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Analiza wyników w grupach wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem

(analiza ITT, intention-to-treat analysis) – analiza wystąpienia punktów końcowych w grupach, do których badane osoby były wyjściowo przydzielone przez randomizację, niezależnie od tego, czy ostatecznie poddano je zaplanowanej interwencji, czy też nie. Metoda ta pozwala zachować istotę randomizacji, czyli wyjściową równowagę znanych i nieznanych czynników rokowniczych między grupami.