Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Punkt końcowy

- określona zmiana w stanie zdrowia (np. zawał serca, zgon, ustąpienie bólu itp.), zachodząca u osoby uczestniczącej w badaniu, której wystąpienie albo niewystąpienie może się wiązać z ekspozycją na określony czynnik lub interwencję. Na podstawie różnicy w częstości występowania punktów końcowych w badanych grupach porównuje się skuteczność i bezpieczeństwo różnych interwencji (np. leków lub zabiegów).