Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Randomizacja

proces polegający na losowym przydzielaniu uczestników badania do grupy eksperymentalnej i grupy kontrolnej. Jego celem jest uzyskanie grup podobnych pod względem wszystkich czynników rokowniczych z wyjątkiem stosowanej interwencji (patrz: badanie z randomizacją). Aby ten cel został osiągnięty, randomizację należy prowadzić we właściwy sposób i z utajeniem, tzn. badacz włączający pacjentów do badania nie może wiedzieć, do której grupy zostanie przydzielony kolejny pacjent.