Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Badacz

– lekarz/lekarz dentysta posiadający: prawo wykonywania zawodu oraz odpowiednio wysokie kwalifikacje zawodowe, wiedzę naukową i doświadczenie w pracy z pacjentami, niezbędne do prowadzonego badania klinicznego; odpowiedzialny za prowadzenie badania w danym ośrodku.