Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Rzadka choroba

– choroba dotycząca ograniczonej liczby osób w populacji ogólnej i charakteryzująca się ciężkim przebiegiem (tzn. zagrażająca życiu, powodująca niepełnosprawność lub o ciężkim i przewlekłym przebiegu). W Europie zgodnie z definicją choroba rzadka występuje u nie więcej niż 5 osób na 10 000 populacji ogólnej, a w Stanach Zjednoczonych u nie więcej niż 200 000 osób w całkowitej populacji tego kraju.