Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Sponsor

osoba fizyczna, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna odpowiedzialna za podjęcie badania klinicznego, jego prowadzenie i finansowanie.