Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Stosunek korzyści do ryzyka produktu leczniczego

– ocena pozytywnych skutków terapeutycznych produktu leczniczego w odniesieniu do ryzyka związanego z jego użyciem.