Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Substancja czynna

wchodząca w skład produktu leczniczego substancja wykazująca aktywność biologiczną.