Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Substancja czynna pochodzenia biotechnologicznego

wchodząca w skład produktu leczniczego substancja czynna, która wytworzono, stosując metody biotechnologiczne.