Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Badanie kliniczne

– każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu wykrycia/potwierdzenia klinicznych i farmakologicznych (w tym farmakodynamicznych) skutków działania jednego produktu albo wielu badanych produktów leczniczych lub w celu zidentyfikowania ich działań niepożądanych, lub śledzenia ich wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania mając na względzie ich bezpieczeństwo i skuteczność.