Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Względne zmniejszenie ryzyka

(RRR, relative risk reduction) – część prawdopodobieństwa (ryzyka) wystąpienia niekorzystnego punktu końcowego „usunięta” w wyniku zastosowania określonej interwencji (leku lub zabiegu).