Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Badanie kliniczno-kontrolne

badanie obserwacyjne, w którym poszukuje się związku między daną ekspozycją a wystąpieniem określonego punktu końcowego, porównując ekspozycję (odsetek narażonych) w grupie osób, u których punkt końcowy wystąpił, z ekspozycją w odpowiednio dobranej grupie osób kontrolnych, u których punkt końcowy nie wystąpił (wychodzi się od punktu końcowego i wstecz ocenia ekspozycję).