Polska w porównaniu z innymi krajami

W Polsce w 2009 roku zarejestrowano 469 badań klinicznych, co stanowi około 2,5-3 procent wszystkich badań klinicznych na świecie. Najwięcej badań klinicznych jest prowadzonych w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Specjaliści z PwC szacują, że polski rynek badan klinicznych wart jest około 860 milionów złotych.

W Polsce w badaniach klinicznych co roku udział bierze około 40 tysięcy pacjentów. Dla naszego rynku rekordowy był rok 2008, kiedy w badaniach wzięło udział 51,4 tysiąca pacjentów. W 2009 roku nastąpił spadek do 34,3 tysięcy osób.

Kluczowym motorem rynku badań klinicznych w Polsce jest wielkość populacji, skuteczna rekrutacja pacjentów i wysoka jakość prowadzenia badań. Właśnie rekrutacja pacjentów i jakość personelu medycznego to główne zalety jakie najczęściej wymienia się w kontekście naszego kraju.

Polska w porównaniu z innymi krajami

Polska zachowuje największy udział w Europie Środkowowschodniej pod względem liczby prowadzonych badań - przede wszystkim dzięki bezwzględnej wielkości naszego kraju pod względem populacji. Jednak mniejsze kraje, takie jak np. Czechy i Węgry, wydaja się przyciągać więcej badań w ujęciu względnym (np. biorąc pod uwagę liczbę ludności).

Autorzy raportu „Badania kliniczne w Polsce - Główne wyzwania” szacują, że samo przyspieszenie procedur administracyjnych może zwiększyć liczbę badań klinicznych o 20 do 30 procent, co przełoży się na zwiększenie wpływów do budżetu państwa.

Przeczytaj cały raport „ Badania kliniczne w Polsce - Główne wyzwania ” (listopad 2010)

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,0900 s, time: 0,1050 s cache, query: 40, querytime: 0,0150 s