Przyjęcie „Zasad prowadzenia badań klinicznych”

W październiku 2010 roku INFARMA i Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce przyjęły dokument „ Zasady prowadzenia badań klinicznych ”, który jest przykładem samoregulacji branży, wynikającej z dążenia do działania w myśl klarownych reguł.

W niektórych z zapisów tego dokumentu branża farmaceutyczna poszła dalej niż obowiązujące prawo, nakładając na siebie dodatkowe zobowiązania. W wielu przypadkach przyjęte przez INFARMĘ i GCP.PL rozwiązania już teraz wychodzą naprzeciw zapowiadanym w przyszłości planom Ministerstwa Zdrowia.

Innowacyjnym firmom farmaceutycznym skupionym w INFARMIE zależy na tym, aby badania kliniczne były w Polsce prowadzone w myśl najwyższych światowych standardów jakościowych oraz norm etycznych. Firmom farmaceutycznym zależy na przejrzystości i jednoznaczności przepisów, ponieważ przekłada się to wprost na sprawność w zakresie prowadzenia badań klinicznych.

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,4348 s, time: 0,5137 s database, query: 225, querytime: 0,0789 s