Organizacje i instytucje zajmujące się tematyką badań klinicznych

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

http://www.mz.gov.pl/

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

URPL

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
http://www.urpl.gov.pl/

Stowarzyszenie GCP.PL

Stowarzyszenie GCP.PL

Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
http://www.gcppl.org.pl/

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

INFARMA

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
http://www.infarma.pl

Światowa Organizacja Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia

(World Health Organization; WHO)
http://www.who.int/en/

Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków

Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków

(US Food and Drug Administration; FDA)
http://www.fda.gov/

Europejska Agencja Leków

Europejska Agencja Leków

(European Medicines Agency; EMA lub EMEA)
http://www.emea.europa.eu/ema/

Baza EudraCT

Baza EudraCT

(European Union Drug Regulating Authorities Clinical Trials; EudraCT )
Rejestr badań klinicznych prowadzonych w Unii Europejskiej
https://eudract.ema.europa.eu/

Amerykański Narodowy Instytut Zdrowia

Amerykański Narodowy Instytut Zdrowia

(US National Institutes of Health; NIH)
http://www.nih.gov/

ClinicalTrials.gov

ClinicalTrials.gov

Rejestr badań klinicznych prowadzony przez Amerykański Narodowy Instytut Zdrowia
http://www.clinicaltrials.gov/

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,2037 s, time: 0,2382 s cache, query: 39, querytime: 0,0345 s