Jak zgłosić się do badania klinicznego

Osoba zainteresowana uczestnictwem w badaniu klinicznym powinna przede wszystkim przedyskutować tę kwestie ze swoim lekarzem. Może on także pomóc w znalezieniu stosownego badania.

Przed podjęciem decyzji, należy też zdobyć jak najwięcej informacji o badaniu, aby móc podjąć rozważyć wszystkie za i przeciw. Najważniejsze z kwestii, o które warto zapytać, zebraliśmy w artykule „ O co zapytać przed podjęciem decyzji .

Nie każda chętna osoba może zostać włączona do badania klinicznego. Każde badanie ma precyzyjnie określone tzw. kryteria włączenia oraz kryteria wykluczenia. Mówią one, jakie warunki należy spełniać, aby móc być włączonym do badania a jakie czynniki powodują, że w badaniu nie można wziąć udziału. Należy bardzo wyraźnie stwierdzić, że zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) wyłącznie lekarz prowadzący badanie (badacz) jest uprawniony do włączenia uczestnika do badania klinicznego, a więc to on podejmie ostateczną decyzję.

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,0819 s, time: 0,0952 s cache, query: 39, querytime: 0,0133 s