Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Badanie metodą otwartej próby mające na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji, farmakokinetyki i farmakodynamiki pojedynczej dawki produktu etelkalcetyd (AMG 416) u pacjentów w wieku od 2 do 18 lat, z wtórną nadczynnością przytarczyc poddawanych hemodializie.

EudraCT 2015-005051-28
Numer protokołu 20140336
Sponsor badania
Amgen Inc.
Oddział Sponsora w Polsce
AMGEN Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa
Obszar terapeutyczny
  • wtórna nadczynnośc przytarczyc
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 Etelkacetyd
Stosowanie placebo
Nie
Kluczowe kryteria włączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach włączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Uczestnicy badania sa w wieku od 2 do <18 lat, mają zdiagnozowaną przewleklą chorobę nerek i wtórną nadczynność rzytarczyc i byli poddawani hemodializie przez >30 dni przed fazą przesiewową
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy I
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
małoletni (poniżej 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie rekrutujące

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Kraków
lista badań