Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe, jednoramienne, otwarte badanie w fazie przedłużenia oceniające bezpieczeństwo długotrwałego stosowania ewolokumabu u pacjentów z jawną klinicznie chorobą układu sercowo-naczyniowego

EudraCT 2015-004780-36
Numer protokołu 20130295
Sponsor badania
Amgen Inc.
Oddział Sponsora w Polsce
AMGEN Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa, Polska
Obszar terapeutyczny
  • choroby układu krążenia
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 IMP 1
Stosowanie placebo
Nie
Kluczowe kryteria włączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach włączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Ukończenie badania FOURIER (20110118) bez przerywania stosowaniaprz\\ypisanego produktu badanego
Wyrażenie świadomej zgody na udział w badaniu
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Całkowite odstawienie przypisanego produktu badanego podczas badania FOURIER
Stosowanie obecnie leczenia w ramach innego badania prowadzonego z użyciem badanego wyrobu medycznego
Faza badania
badanie fazy III
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie rekrutujące

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Bielsko-Biała
- Gdańsk
- Gdynia
- Giżycko
- Katowice
- Kraków
- Lublin
- Nysa
- Olsztyn
- Pszczyna
- Puławy
- Płock
- Ruda Śląska
- Skierniewice
- Staszów
- Tarnów
- Warszawa
- Wrocław
- Włocławek
- Zamość
- Świdnik
lista badań