Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo, oceniające stosowanie durwalumabu (MEDI4736) w skojarzeniu z chemioterapią i bewacyzumabem, z terapią podtrzymującą durwalumabem, bewacyzumabem i olaparybem, u pacjentek z nowo rozpoznanym zaawansowanym rakiem jajnika (DUO-O).

EudraCT 2017-004632-11
Numer protokołu D081RC00001
Sponsor badania
AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, Sweden
Oddział Sponsora w Polsce
AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o.
Obszar terapeutyczny
  • nowotwory
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 Olaparib
Stosowanie placebo
Tak
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy III
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie rekrutujące
planowane zakończenie rekrutacji 2020-06-22
Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Gdynia
- Poznań
- Szczecin
- Warszawa
lista badań