Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

A Phase III, Randomized, Multi-Center, Double-Blind, Global Study to Determine the Efficacy and Safety of Durvalumab in Combination With and following Chemoradiotherapy Compared to Chemoradiotherapy Alone for Treatment in Women With Locally Advanced Cervical Cancer (CALLA)

EudraCT 2018-002872-42
Numer protokołu D9100C00001
Sponsor badania
AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, Sweden
Oddział Sponsora w Polsce
AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o.
Obszar terapeutyczny
  • nowotwory
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 MEDI4736 anti-PD-L1 mAb
Stosowanie placebo
Nie
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy III
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie jeszcze nie rekrutujące
planowane rozpoczęcie rekrutacji 2019-03-30
Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Białystok
- Gdańsk
- Gliwice
- Poznań
- Radom
- Warszawa
- Łódź
lista badań