Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

BADANIE KONTYNUACYJNE FAZY II PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY U PACJENTÓW UPRZEDNIO WŁĄCZONYCH DO BADANIA GA29350, OCENIAJĄCE DŁUGOTERMINOWE BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ GDC-0853 U PACJENTÓW Z REUMATOIDALNYM ZAPALENIEM STAWÓW O NASILENIU OD UMIARKOWANEGO DO CIĘŻKIEGO.

EudraCT 2016-000498-19
Numer protokołu GA30067
Link do badania na www.clinicaltrials.gov clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02983227
Sponsor badania
Genentech, Inc.
Oddział Sponsora w Polsce
Roche Polska Sp. z o.o.
Obszar terapeutyczny
  • zaburzenia immunologiczne
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 GDC-0853 BTK INH (RO7010939)
Stosowanie placebo
Nie
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy II
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie z zakończoną rekrutacją

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Białystok
- Bydgoszcz
- Katowice
- Kraków
- Olsztyn
- Poznań
- Staszów
- Warszawa
- Wrocław
- Zamość
- Łódź
lista badań