Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, wieloośrodkowe badanie kliniczne 3 fazy, porównujące leczenie adiuwantowe niwolumabem z placebo, u chorych z inwazyjnym rakiem urotelialnym wysokiego ryzyka

EudraCT 2014-003626-4
Numer protokołu CA209-274
Link do badania na www.clinicaltrials.gov clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02632409?term=CA209-274&rank=1
Sponsor badania
BRISTOL MYERS SQUIBB INTERNATIONAL CORPORATION
Oddział Sponsora w Polsce
BRISTOL MYERS SQUIBB Services Sp. z o.o.
Obszar terapeutyczny
  • nowotwory
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 Nivolumab
Stosowanie placebo
Tak
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy III
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej
pacjenci
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie rekrutujące
planowane zakończenie rekrutacji 2019-10-31
Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze
- Wrocław
lista badań