Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Długoterminowe, wieloośrodkowe, rozszerzone badanie pacjentów z migotaniem przedsionków leczonych dabigatranem, którzy ukończyli badanie RE-LY oraz badanie z randomizacją, oceniające wpływ wdrożenia tej wiedzy do praktyki klinicznej (ang. „Translation Knowledge”) na przebieg choroby

EudraCT 2008-005248-17
Numer protokołu 1160.71
Link do badania na www.clinicaltrials.gov www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00808067?term=1160.71&rank=1
Sponsor badania
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Obszar terapeutyczny
  • choroby układu krążenia
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 Dabigatran etexilate
Stosowanie placebo
Nie
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy III
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie zakończone
data zakończenie badania 2012-06-30
lista badań