Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Randomizowane badanie III fazy, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, w modelu równoległym, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo BI 10773 (10 mg i 25 mg podawanych doustnie raz na dobę) jako dodatek do trwającej ponad 52 tygodnie terapii przeciwcukrzycowej u pacjentów z cukrzycą typu 2, niewydolnością nerek oraz nieprawidłową kontrolą glikemii

EudraCT 2009-016179-31
Numer protokołu 1245.36
Link do badania na www.clinicaltrials.gov www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01164501?term=1245.36&rank=1
Sponsor badania
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Obszar terapeutyczny
  • zaburzenia hormonalne i/lub metaboliczne
Badany produkt leczniczy (IMP)
IMP 1 BI 10773
Stosowanie placebo
Tak
Kluczowe kryteria wyłączenia (max 5)
Informacja o wybranych kryteriach wyłączenia. Decyzję o włączeniu do badania podejmuje lekarz prowadzący badanie.
Faza badania
badanie fazy III
Lokalizacja badania
badanie międzynarodowe
Zakres wieku
dorośli (ukończony 18 lat)
Płeć
kobiety
mężczyźni
INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE
badanie zakończone
data zakończenie badania 2012-07-23
lista badań