Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
41 nowotwory, choroby nerek i dróg moczowych,

Prospective non interventional study of cabozantinib tablets in adults patients with an advanced renal cell carcinoma (RCC) following prior vascular endothelial growth factor (VEGF)-targeted therapy

42 choroby układu mięśniowego, choroby układu nerwowego,

DWUCZĘŚCIOWE, JEDNOLITE, WIELOOŚRODKOWE, RANDOMIZOWANE, KONTROLOWANE PLACEBO, PODWÓJNIE ZAŚLEPIONE BADANIE KLINICZNE MAJĄCE NA CELU OCENĘ BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI STOSOWANIA, TOLERANCJI, PARAMETRÓW FARMAKOKINETYCZNYCH IFARMAKODYNAMICZNYCH PREPARATU RO7034067 U PACJENTÓW Z RDZENIOWYM ZANIKIEM MIĘŚNI TYPU 2 I 3

43 choroby układu mięśniowego, choroby układu nerwowego,

DWUCZĘŚCIOWE, JEDNOLITE, WIELOOŚRODKOWE, OTWARTE BADANIE KLINICZNE MAJĄCE NA CELU OCENĘ BEZPIECZEŃSTWA, TOLERANCJI, PARAMETRÓW FARMAKOKINETYCZNYCH I FARMAKODYNAMICZNYCH PREPARATU RO7034067 U NIEMOWLĄT Z RDZENIOWYM

44 inne

Randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie zaślepione badanie kliniczne, po którym następuje okres leczenia otwartego, prowadzone w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa alirokumabu stosowanego u dzieci i młodzieży z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną

45 choroby układu oddechowego, inne

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, 12-tygodniowe badanie, prowadzone w grupach równoległych, potwierdzające założenie dotyczące skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji leczenia SAR440340 lub dupilumabem w monoterapii, lub leczenia skojarzonego SAR4403040 i dupilumabem u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej astmą oskrzelową, niedostatecznie kontrolowaną leczeniem wziewnym glikokortykosteroidem (ICS) i długodziałającym β2-mimetykiem (LABA).

46 choroby układu oddechowego, inne

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie, prowadzone w grupach równoległych, potwierdzające założenie dotyczące skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji leczenia SAR440340 u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

47 zaburzenia hormonalne i/lub metaboliczne, inne

Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby badanie kliniczne oceniające wpływ efpeglenatydu na występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą typu 2 i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym

48 zaburzenia immunologiczne, inne

Trwające jeden rok badanie, mające na celu długoterminową ocenę bezpieczeństwa i tolerancji leczenia dupilumabem u pacjentów pediatrycznych z astmą, którzy uczestniczyli we wcześniejszym badaniu klinicznym oceniającym zastosowanie dupilumabu w leczeniu astmy.

49 inne

Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby badanie mające na celu ocenę wpływu sotagliflozyny na zdarzenia kliniczne u stabilnych hemodynamicznie pacjentów z cukrzycą typu 2 po przebytym epizodzie zaostrzenia niewydolności serca

50 choroby narządów płciowych,

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 2b prowadzone w grupach równoległych, metodą podwójnie ślepej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania dwóch różnych dawek wilaprysanu (BAY 1002670) w porównaniu z placebo u kobiet z objawową endometriozą