Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
71 choroby układu pokarmowego, inne

Wieloośrodkowe badanie kliniczne oceniające stosowanie doustnego ozanimodu jako leczenia podtrzymującego u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej aktywną postacią choroby Leśniewskiego-Crohna.

72 choroby układu pokarmowego, inne

Wieloośrodkowe badanie kliniczne oceniające przyjmowanie doustnego ozanimodu jako leczenia indukcyjnego umiarkowanej do ciężkiej aktywnej postaci choroby Leśniewskiego-Crohna.

73 choroby układu pokarmowego, inne

Wieloośrodkowe badanie kliniczne oceniające przyjmowanie doustnego ozanimodu jako leczenia indukcyjnego umiarkowanej do ciężkiej aktywnej postaci choroby Leśniewskiego-Crohna.

74 choroby układu pokarmowego, inne

Wieloośrodkowe badanie kontynuacyjne fazy 3 prowadzone metodą otwartej próby z kontrolą placebo oceniające przyjmowany doustnie preparat RPC1063 w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim.

75 choroby układu pokarmowego, inne

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy 3 z kontrolą placebo oceniające przyjmowany doustnie preparat RPC1063 w leczeniu indukcyjnym i podtrzymującym wrzodziejącego zapalenia jelita grubego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

76 choroby nerek i dróg moczowych,

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy 4 oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję mirabegronu prowadzone u mężczyzn z objawami zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB), przyjmujących bloker receptorów alfa chlorowodorek tamsulosyny w związku z objawami z dolnych dróg moczowych (LUTS), spowodowanymi łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (BPH). (PLUS)

77 nowotwory,

Randomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone na zasadzie podwójnie ślepej próby badanie fazy III b oceniające skuteczność i bezpieczeństwo kontynuowania terapii enzalutamidem u pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego, opornym na terapię kastracyjną, niepoddawanych wcześniej chemioterapii, leczonych docetakselem i prednizolonem, u których doszło do progresji choroby podczas monoterapii enzalutamidem.

78 choroby układu pokarmowego,

RANDOMIZOWANE, PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY BADANIE FAZY I FARMAKOKINETYKI, FARMAKODYNAMIKI I BEZPIECZEŃSTWA ETROLIZUMABU, PRZECHODZĄCE W OTWARTE BADANIE UZUPEŁNIAJĄCE I MONITOROWANIE BEZPIECZEŃSTWA U PACJENTÓW PEDIATRYCZNYCH W WIEKU OD 4 DO PONIŻEJ 18 LAT Z UMIARKOWANĄ LUB CIĘŻKĄ POSTACIĄ WRZODZIEJĄCEGO ZAPALENIA JELITA GRUBEGO BĄDŹ UMIARKOWANĄ LUB CIĘŻKĄ CHOROBĄ LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA

79 choroby narządów płciowych, zaburzenia okresu ciązy i porodu,

Otwarte, prowadzone w grupach równoległych, randomizowane, wieloośrodkowe badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność wilaprysanu u pacjentek z mięśniakami macicy w porównaniu z leczeniem standardowym

80 nowotwory,

Randomizowane, podwójnie zaślepione, wieloośrodkowe badanie fazy III porównujące stosowanie dożylnego inhibitora PI3K, kopanlizybu w skojarzeniu ze standardową immunochemioterapią oraz standardowej immunochemioterapii u pacjentów z nawrotowym indolentnym chłoniakiem nieziarniczym (nie-Hodgkinowskim, iNHL) – CHRONOS-4.