Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
901 choroby zakaźne,

Międzynarodowe, randomizowane badanie III fazy prowadzone z zastosowaniem metody ślepej próby wobec obserwatora jakim będzie inna niż przeciwgrypowa szczepionka porównawcza, mające na celu wykazanie skuteczności czterowalentnej proponowanej, sezonowej szczepionki przeciwko grypie GSK 2321138A produkowanej przez firmę GSK Bio podawanej domięśniowo dzieciom między 6- 35 miesiącem życia.

902 choroby zakaźne,

Ocena trwałości przeciwciał po pełnym cyklu szczepienia (szczepienie podstawowe oraz uzupełniające) skoniugowaną szczepionką GSK Biologicals’ – Menitorix, lub skoniugowaną szczepionką MenC podawanych w skojarzeniu ze szczepionkami DTPa lub DTPa/Hib oraz szczepionkami pneumokokowymi u dzieci do 6 roku życia.

903 choroby zakaźne,

Randomizowane, kontrolowane, zaślepione wobec obserwatora badanie II fazy oceniające bezpieczeństwo, reaktogenność i immunogenność dwóch formulacji szczepionki firmy GlaxoSmithKline Biologicals zawierającej białko Streptococcus pneumoniae, stosowanej w formie pierwotnego cyklu szczepień obejmującego trzy dawki, podawanego równocześnie ze szczepionką DTPa-HBV-IPV/Hib w okresie pierwszych sześciu miesięcy życia, z dawką uzupełniającą w wieku 12 – 15 miesięcy.

904 choroby układu oddechowego,

Międzynarodowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie kliniczne, z 3-okresami naprzemiennymi z podawaniem GSK 573719 w monoterapii u dorosłych chorych na astmę.

905 zaburzenia immunologiczne,

Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa, skuteczności i farmakokinetyki belimumabu, ludzkiego przeciwciała monoklonalnego anty-BLyS w połączeniu z leczeniem standardowym u u pacjentów pediatrycznych z SLE.

906 choroby skóry i/lub tkanki łącznej,

Randomizowane, wieloośrodkowe, podwójnie pozorowane i kontrolowane placebo badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, w celu wykazania skuteczności podawanego podskórnie preparatu secukinumab po 12 tygodniach leczenia, w porównaniu z placebo i etanerceptem, oraz w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji i długoterminowej skuteczności w okresie do jednego roku, u pacjentów z przewlekłą łuszczycą zwyczajną o przebiegu umiarkowanym lub ciężkim.

907 nowotwory,

Wieloośrodkowe, otwarte, randomizowane badanie fazy III porównujące imatynib z nilotynibem u dorosłych pacjentów z noworozpoznaną przewlekłą białączką szpikową z obecnym chromosomem Filadelfia (Ph+) w fazie przewlekłej (CML-CP)

908 choroby nerek i dróg moczowych,

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych badanie wieloośrodkowe, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania mirabegronu w porównaniu do solifenacyny u chorych z pęcherzem nadreaktywnym (OAB), leczonych uprzednio lekami antymuskarynowymi z niezadowalającym efektem związanym z brakiem skuteczności leczenia (BEYOND).

909 zaburzenia immunologiczne,

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby na grupach równoległych, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy III, mające na celu określenie klinicznej skuteczności leczenia ofatumumabem reumatoidalnego zapalenia stawów w aktywnej fazie choroby u pacjentów, u których wcześniejsze leczenie metotreksatem było nieskuteczne.

910 choroby układu krążenia,

Badanie odpowiedzi klinicznej, mierzonej częstością występowania poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (major adverse cardiovascular events – MACE), na darapladib w porównaniu z palcebo, u pacjentów z przewlekłą, niedokrwienną chorobą serca.