Infarma Medycyna praktyczna

Baza badań klinicznych

Dodaj badanie
Prezentowane dane zostały przekazane przez firmy członkowskie ZPIFF INFARMA. Baza nie stanowi więc kompletnego źródła informacji na temat badań klinicznych prowadzonych na terytorium Polski.
Na stronie:
Lista badań

Informacje Podstawowe

Sponsor badania

Oddział Sponsora w Polsce

INFORMACJE O BADANIU

Obszar terapeutyczny

Badany produkt leczniczy (IMP)

Stosowanie placebo

Kluczowe kryteria włączenia

Kluczowe kryteria wyłączenia

Faza badania

badanie krajowe
badanie międzynarodowe

Zakres wieku

Płeć

Dodatkowe informacje odnośnie populacji badanej

INFORMACJA NA TEMAT BADANIA W POLSCE

Lista miast w których są zlokalizowane ośrodki badawcze

Szukaj
Powrót do menu głownego
LP. Obszar terapeutyczny Nazwa badania
921 inne

Długoterminowe, otwarte, nie-porównawcze badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność leczenia immunosupresyjnego opartego na Modigrafie, stosowanego u dzieci po przeszczepieniu narządów unaczynionych (PROGRESSION).

922 inne

Wieloośrodkowe, otwarte badanie farmakokinetyki Modigrafu (Takrolimus granulat) stosowanego de novo u dzieci po przeszczepieniu narządów (OPTION).

923 nowotwory, choroby narządów płciowych,

Międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie fazy II doustnego inhibitora sulfatazy steroidowej BN83495 w porównaniu do octanu megestrolu (MA) u kobiet z zaawansowanym lub nawracającym rakiem błony śluzowej trzonu macicy

924 nowotwory, zaburzenia hormonalne i/lub metaboliczne,

Badanie otwarte lanreotydu Autogel 120 mg u pacjentów z niewydzielającymi jelitowo-trzustkowymi guzami endokrynnymi

925 zaburzenia hormonalne i/lub metaboliczne,

Międzynarodowe wieloośrodkowe badanie skuteczności lanreotydu Autogel 120 mg podawanego w wydłużonych odstępach czasu u pacjentów z akromegalią

926 choroby układu nerwowego,

Wieloośrodkowe, jednoramienne, otwarte badanie kliniczne oceniające wielokrotne stosowanie preparatu Qutenza w leczeniu neuropatycznego bólu pochodzenia obwodowego (STRIDE).

927 inne

Wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie kliniczne II fazy, prowadzone w grupach równoległych, porównujące farmakokinetykę takrolimusu u de novo pediatrycznych biorców przeszczepów allogenicznych leczonych immunosupresyjnie Advagrafem lub Prografem w trakcie długotrwałej obserwacji.

928 inne

Wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne II fazy, z długotrwałą obserwacją, porównujące farmakokinetykę takrolimusu u stabilnych pediatrycznych biorców przeszczepów allogenicznych, u których w podstawowym leczeniu immunosupresyjnym dokonano zmiany produktu leczniczego Prograf na takrolimus w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu (Advagraf).

929 nowotwory,

Wieloośrodkowe badanie obserwacyjne IV fazy prowadzone w jednej grupie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności stosowania nelarabiny u dzieci i młodych dorosłych (do 21 r.życia) z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką limfoblastyczną T-komórkową bądź z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem limfoblastycznym T-komórkowym.

930 nowotwory,

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie Fazy III obejmujące podawanie chemioterapii Taxanami w połączeniu z Lapatinibem lub Herceptyną w pierwszym rzucie leczenia u pacjentek z przerzutowym rakiem piersi i z nadekspresją receptora HER2.