Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Badanie kohortowe

badanie obserwacyjne, w którym ocenia się wystąpienie określonego punktu końcowego w grupach (kohortach) osób narażonych i nienarażonych na dany czynnik lub interwencję, u których tego punktu końcowego na początku obserwacji nie stwierdzono (wychodzi się od ekspozycji i prospektywnie ocenia występowanie punktu końcowego).