Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Badanie w układzie naprzemiennym

(crossover study) – badanie, w którym we wszystkich grupach stosuje się (naprzemiennie) zarówno interwencję eksperymentalną, jak i kontrolną.