Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Czułość

odsetek osób chorych, u których wynik testu wykrywającego daną chorobę jest dodatni. Jest miarą zdolności testu do wykrycia choroby.