Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

EudraCT

(European Union Drug Regulating Authorities Clinical Trials) – europejska baza danych obejmująca wszystkie badania kliniczne (oceniające produkty lecznicze), które rozpoczęto po 1 maja 2004 roku. Bazę EudraCT ustanowiono na mocy Dyrektywy Unii Europejskiej 2001/20/EC.