Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Grupa kontrolna

grupa uczestników badania klinicznego, która otrzymuje referencyjny (porównawczy) produkt leczniczy (porównywany produkt leczniczy zawierający substancję czynną lub – częściej – placebo).