Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

INN

(International Non-proprietary Name) – międzynarodowa niezastrzeżona nazwa substancji czynnej.