Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

MedDRA

(Medical Dictionary for Regulatory Activities) – międzynarodowy słownik terminologii medycznej używany przez właściwe organy państw członkowskich ICH w zakresie postępowań związanych z produktami leczniczymi”.