Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

ATC

(Anatomic, Therapeutic, Chemical) – międzynarodowa klasyfikacja leków na podstawie ich miejsca działania, zastosowania klinicznego i budowy chemicznej, opracowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).