Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Substancja

– każda materia pochodzenia: ludzkiego (np. ludzka krew, elementy i składniki pochodzące z krwi ludzkiej), zwierzęcego (np. mikroorganizmy, całe organizmy zwierzęce, fragmenty organów, wydzieliny zwierzęce, toksyny, wyciągi, elementy i składniki pochodzące z krwi zwierzęcej), roślinnego (np. mikroorganizmy, całe rośliny, części roślin, wydzieliny roślinne, wyciągi) lub chemicznego (np. pierwiastki lub związki chemiczne naturalnie występujące w przyrodzie lub otrzymane na drodze przemian chemicznych lub syntezy).