Infarma Medycyna praktyczna

Najważniejsze pojęcia związane z badaniami klinicznymi

Swoistość

– odsetek osób zdrowych, u których wynik testu wykrywającego daną chorobę jest ujemny. Jest miarą zdolności testu do potwierdzenia choroby u pacjenta.