Jakie korzyści przynoszą badania kliniczne gospodarce

Badania kliniczne korzystnie wpływają na koniunkturę wielu gałęzi polskiej gospodarki. Oczywiście największą skalę korzyści odczuwają pacjenci i sektor medyczny. Jednak w usługi na rzecz podmiotów prowadzących badania zaangażowane są także różne firmy spoza branży medycznej - od kancelarii prawnych, poprzez firmy transportowe, ksiegowe, usługi translatorskie, firmy kurierskie itd.

Same firmy farmaceutyczne poprzez podatki i opłaty rejestracyjne wnoszone do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych (CEBK) i komisji bioetycznych - rocznie zasilają polski budżet kwotą około 240 mln złotych. Autorzy raportu „Badania kliniczne w Polsce - Główne wyzwania” opublikowanego w listopadzie 2010 roku szacują, że kolejnych 85 mln złotych trafia do polskich szpitali i ośrodków badań.

Także rozwój kapitału ludzkiego, dostęp do globalnego know-how i większe możliwości rozwoju zawodowego personelu medycznego są bardzo ważne w kontekście odpływu kadr ochrony zdrowia za granicę stanowią istotny wpływ badań klinicznych na polską gospodarkę.

Badania kliniczne to także wsparcie systemu publicznej opieki zdrowotnej. W efekcie prowadzonych badań klinicznych Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oszczędza istotne kwoty. Leczenie wielu pacjentów, którzy uczestniczą w badaniach jest współfinansowane przez sponsorów. Specjaliści z PwC oszacowali, że tylko w przypadku onkologii, która stanowi około 1/3 wszystkich wykonywanych badań, oszczędności NFZ w 2009 roku mogły wynieść nawet 130 mln złotych.

Autorzy raportu „Badania kliniczne w Polsce - Główne wyzwania” szacują, że samo przyspieszenie procedur administracyjnych może zwiększyć liczbę badań klinicznych o 20 do 30 procent, co przełoży się na zwiększenie wpływów do budżetu państwa.

Przeczytaj cały raport „ Badania kliniczne w Polsce - Główne wyzwania ” (listopad 2010)

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,7170 s, time: 0,8556 s database, query: 229, querytime: 0,1386 s