Serwis internetowy poświęcony badaniom klinicznym

Bez badań klinicznych nie jest możliwy postęp w medycynie i walka z chorobami.

INFARMA we współpracy z wydawnictwem Medycyna Praktyczna uruchomiła ten serwis internetowy jako kompendium wiedzy na temat badań klinicznych.

Serwis będzie zawierał uporządkowaną i możliwie kompletną bazę badań prowadzonych w Polsce przez firmy zrzeszone w INFARMIE. Prezentuje także informacje pozwalające zrozumieć zarówno praktyczne aspekty dotyczące badań klinicznych – czym są, jak przebiegają, jakim podlegają regulacjom i kontroli – jak również informacje pozwalające spojrzeć na badania z szerszej perspektywy – jakie przynoszą korzyści społeczeństwu, jak wpływają na gospodarkę. Medycyna Praktyczna zapewnia zasilenie serwisu w treści dotyczące postępu i innowacji w medycynie.

Serwis ten powstał, ponieważ w opinii INFARMY istniała potrzeba zwiększenia przejrzystości w obszarze badań klinicznych oraz stworzenia łatwego dostępu do wiarygodnych informacji i danych na ten temat. Realizując ten projekt INFARMA wypełnia też zobowiązanie, jakie firmy członkowskie przyjęły w formie samoregulacji w dokumencie „ Zasady prowadzenia badań klinicznych ”.

Serwis będzie rozwijany, aktualizowany i zasilany nowymi informacjami dotyczącymi badań klinicznych oraz postępu w medycynie. Zbierając konkretną, zweryfikowaną wiedzę i prezentując ją w Internecie wszystkim zainteresowanym – pacjentom, organizacjom społecznym, mediom – pragniemy przyczynić się do lepszego zrozumienia badań klinicznych w społeczeństwie.

Paweł Sztwiertnia Wiesław Latuszek-Łukasiewicz
Dyrektor Generalny Dyrektor Wydawnictwa
INFARMA "Medycyna Praktyczna“
2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,5285 s, time: 0,6299 s database, query: 225, querytime: 0,1014 s